Шановні студенти

Шановні студенти!

Оголошення!
Адміністрація  коледжу повідомляє, що з 14 березня 
поновлюється дистанційне  навчання, згідно розкладу на денній та заочній формах.

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

НОВИНИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анкета абітурієнта

 

Консультативні телефони департаменту освіти і науки облдержадміністрації "Вступна кампанія 2021 року":

(056) 770-80-56  з питань вступу до закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

(056) 770-80-29  з питань вступу до закладів фахової передвищої освіти;

(056) 770-67-24  з питань вступу до закладів вищої освіти. 


КВК на відділенні ветеринарної медицини

 

04 жовтня 2019 року викладачами ветеринарних дисциплін Павленко Н. Г., Тимченко Л. Д. та Манжос О. В. було проведено КВК з дисциплін: «Латинська мова», «Фармакологія» та « ВНХ – розділ клінічна діагностика» серед студентів третього курсу (групи В-301 та В-302).

Мета конкурсу: сформувати чітке уявлення про послідовність процесів, закріпити відомі способи дій, сформувати уміння застосовувати знання в комплексі, залучати до творчої діяльності.

 

DSC 0930

Дане діяння формує у студентів соціально – особистісні компетенції: розуміння та сприйняття етичних норм поведінки, креативність і здатність до системного мислення, наполегливість у досягненні мети, толерантність, навички управління інформацією та загально і спеціалізовано – професійні: здатність використовувати знання при аналізі анамнестичних, епізоотологічних даних інфекційних, інвазійних та незаразних хвороб, фактичних результатів різних видів досліджень, правильності постановки діагнозу. Розвиває здатність уявлення організаційно виробничої структури агро–промислових підприємств та впливу мікро і макросередовищ на їх діяльність.

 

DSC 0946

Успішна робота лікаря ветеринарної медицини залежить від якості підготовки його в вузі. У навчанні і вихованні студента беруть участь викладачі різних спеціальних дисциплін. Їх важливим завданням, особливо викладачів клінічних дисциплін, є вивчення загальних і спеціальних положень та завдань кожної дисципліни, що спонукаєрозвиток логічного мисленнята фахових компетенцій.

 

DSC 0947

Діяльність фахівців ветеринарної медицини багатогранна і спрямована на запобігання хвороб тварин та забезпечення надійної охорони населення від зооантропонозов. Цього досягають не тільки запобіганням і ліквідацією хвороб, які передаються людині від тварин, але і виробництвом біологічно повноцінних і доброякісних в санітарному відношенні продуктів тваринництва. Виконанню відмічених завдань підпорядкована діяльність великої кількості фахівців ветеринарної медицини, які під час своєї практичної діяльності керуються Законом України «Про ветеринарну медицину», законодавством України про ветеринарну медицину.