Шановні студенти

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

НОВИНИ

Відкрите засідання циклової комісії технологічних дисциплін

 

Всеукраїнська науково-практична конференція "Краєзнавча робота в освітньому закладі: проблеми і перспективи"

 

День Вишиванки

 

Алгоритм дій на тему "Інтернет-шахрайство"

 

Олімпіада з навчальної дисципліни "Технологія виробництва продукції рослинництва"

 

Засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

 

Конференція "За круглим столом" групи Т-401

 

Зустріч з стейкхолдером

 

Знайомство групи Т-401 з умовами працевлаштування у Данії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бібліотека Новомосковського коледжу Дніпровського державного аграрно-економічного університету займає важливе місце в навчально-виховному процесі в коледжі. Вона існує з 1929 року. Бібліотека перших років нараховувала більше сотні примірників навчальної літератури, приміщенням служила проста селянська хата.

Із зміцненням матеріальної бази технікуму, міцніє і бібліотечний фонд.

В 1973 році бібліотека технікуму перебазовується в нове приміщення, з читальною залою на 60 місць.

Завдяки добросовісній, безкорисливій праці завідуючої бібліотеки Галини Василівни Удовенко та бібліотекаря за покликанням Ганни Іовівни Шевченко – бібліотека постійно удосконалювала рівень своєї роботи як осередку культури в коледжі.

Бібліотека входить до об’єднання  сільськогосподарських бібліотек, яке очолює бібліотека ДДАЕУ.

Сьогодні бібліотека обслуговує понад 1400 користувачів, щоденно бібліотеку відвідують біля 100 користувачів, її бібліотечний фонд нараховує 58000 примірників видань. Основа бібліотечного фонду є навчальні видання – 45000 примірників. У фонді є також художня література понад 11000 примірників та 4000 примірників періодичних видань.

Крім друкованих видань у фонді бібліотеки є електронні підручники по таким дисциплінам як «Внутрішні незаразні хвороби», «Людина і світ», «Організація сільськогосподарського виробництва» та інші. На допомогу викладачам, кураторам груп бібліотека отримує електронні видання, які куратори та бібліотека використовують при підготовці масових заходів, проведенні виховних годин, навчальних занять, презентацій.

Читальний зал на 60 місць пропонує своїм читачам біля 35 назв періодичних видань, із них 15 назв фахових періодичних видань.

Структура бібліотека – абонемент та читальний зал. Загальна площа бібліотеки 350 кв. м. Викладачі та студенти коледжу завжди мають вільний, необмежений доступ до інформації через систему каталогів та картотек, які розташовані в читальному залі бібліотеки.

Довідково-бібліографічний апарат: електронні алфавітний каталог (з 1992р.), систематична картотека статей (з 2010 р.), тематичні картотеки (з 2011р.). Систематичний та топографічний каталоги на традиційних носіях. Має 14 власних баз даних, кількість записів складає 15350.

Основний вид діяльності бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів. Готує інформаційні бюлетені нових надходжень, рекомендаційні списки літератури на допомогу курсовим роботам, бібліографічні покажчики: «Подорож по рідному коледжу», покажчик змісту журналів «Пропозиція», «Тваринництво України» та ін.

Разом з кураторами, викладачами коледжу бібліотека допомагає проводити масові заходи, усні журнали такі як: «Служив молитві і пісні самовіддано, одержимо, повсякчас» присвячений 200-річчю від дня народження М.Вербицького, «Державні і народні символи моєї батьківщини». Літературно-тематичні вечори: «Троянди Шевченківської любові» (До 200-річчя  Т.Г.Шевченка), «Збережемо красу української землі». Тематичні конференції, вечори-діалоги та інші масові заходи.

Шановні користувачі!

Необхідну інформацію ви можете отримати в електронному алфавітному каталозі коледжу, електронних картотеках коледжу, а також електронних каталогах:

Бібліотека ДДАЕУ http://www.dsau.dp.ua/ua/page/naukova-biblioteka-ddau.html,

Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського http://nbuv.gov.ua,

Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О.Сухомлинського http://dnpb.gov.ua/ua/