Шановні студенти

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

НОВИНИ

Відкрите засідання циклової комісії технологічних дисциплін

 

Всеукраїнська науково-практична конференція "Краєзнавча робота в освітньому закладі: проблеми і перспективи"

 

День Вишиванки

 

Алгоритм дій на тему "Інтернет-шахрайство"

 

Олімпіада з навчальної дисципліни "Технологія виробництва продукції рослинництва"

 

Засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

 

Конференція "За круглим столом" групи Т-401

 

Зустріч з стейкхолдером

 

Знайомство групи Т-401 з умовами працевлаштування у Данії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відповідно до сучасних вимог фельдшер ветеринарної медицини повинен володіти уміннями, прийомами і методами впровадження передових технологій, забезпечувати оптимальний режим роботи виробництва, постійно поглиблювати свої знання: бути готовим очолити господарство або його підрозділи, займатися удосконаленням процесів виробництва тваринної продукції, працювати з обліково - звітною документацією, володіти кількома виробничими професіями і при потребі підтвердити свої вміння на ділі.

Підготовку студентів спеціальності 211 "Ветеринарна медицина" забезпечує циклова комісія ветеринарних дисциплін, до складу якої входить 7 висококваліфікованих викладачів.

Підготовка майбутніх фахівців відбувається у нерозривній єдності виробничого і навчального процесів і втілюється в різних видах навчальної діяльності. Для цього облаштовано 5 лабораторій. А також організуються виїзди у господарства для підтвердження й закріплення теоретичних знань практичними навичками.

Кабінет «Анатомія та фізіологія сільськогосподарських тварин» передбачає вивчення студентами особливостей анатомічної будови різних видів сільськогосподарських тварин та основних особливостей фізіології їх організму.

Набуті теоретичні знання з навчально дисципліни «Внутрішні незаразні хвороби сільськогосподарських тварин» студенти мають можливість закріпити під час роботи з тваринами у навчальній клініці коледжу. Тут проводяться як діагностичні, так і терапевтичні заходи.

В лабораторії «Епізоотології з мікробіологією» студенти вчаться робити оцінку біопрепаратів перед їх використанням, правильно розраховувати дози для введення препаратів тваринам, а також знайомляться з правилами оформлення документації. Студенти регулярно відвідують лабораторії ветеринарної медицини району, міста та області.

 

На заняттях з хірургії студенти закріплюють свої теоретичні й практичні знання під час проведення різноманітних операцій. У коледжі створено гурток з хірургії для більш різнобічного вивчення хірургічних захворювань та нових методів їх лікування й проведення косметичних хірургічних операцій.

Під час практичних занять з «Паразитології та інвазійних хвороб сільськогосподарських тварин» студенти вчаться правильно діагностувати паразитарні хвороби і диференціювати одних з паразитів від інших за допомогою лабораторних досліджень. Також вчаться правильно розробляти лікувально-профілактичні заходи з паразитарних хвороб.

 

На заняттях з «Фармакології» студенти закріплюють теоретичні та практичні знання з «Ветеринарної фармакології». Вивчають техніку виготовлення лікарських форм, методи введення лікарських засобів різними шляхами. Вивчають дію і застосування лікарських засобів.

Один з найулюбленіших видів занять – це виробничі екскурсії до лабораторій, тваринницьких ферм та господарств району і області, де студенти знайомляться з майбутнім обсягом своєї роботи і мають змогу визначити напрям своєї майбутньої діяльності.

        Життя студентів на відділенні ветеринарної медицини проходить дуже цікаво, жваво й весело. Студенти беруть участь у конференціях, виставках, різноманітних конкурсах, також приймають участь у спортивному житті коледжу. Студенти нашого відділення приймали участь в міжвузівській науково - практичній конференції ВСП «Василівський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету», де вони гідно захистили честь  нашого коледжу. На відділенні раз на рік проводиться декада ветеринарних дисциплін, де студенти не тільки показують знання, а й демонструють себе з творчого боку на виставці «Студентська творчість», проводяться виставки домашніх тварин і птиці.