Шановні студенти

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

НОВИНИ

Відкрите засідання циклової комісії технологічних дисциплін

 

Всеукраїнська науково-практична конференція "Краєзнавча робота в освітньому закладі: проблеми і перспективи"

 

День Вишиванки

 

Алгоритм дій на тему "Інтернет-шахрайство"

 

Олімпіада з навчальної дисципліни "Технологія виробництва продукції рослинництва"

 

Засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

 

Конференція "За круглим столом" групи Т-401

 

Зустріч з стейкхолдером

 

Знайомство групи Т-401 з умовами працевлаштування у Данії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2  
Завідуюча технологічним відділенням Пінчук Зінаїда Володимирівна

Тисячолітній досвід хліборобів лежить в основі аграрної науки, у розвитку якої серед багатьох інших навчальних закладів бере участь Новомосковський коледж Дніпровського державного аграрно-економічнго університету. Район наш називають перлиною Присамар’я. Це козацький осередок, оспіваний в піснях і віршах  не одного покоління, а ще – край завзятих хліборобів-трударів, які прославили свою землю плідною селянською працею.

На технологічному відділенні НК ДДАЕУ здійснюється теоретична і практична підготовка фахівців наступних спеціальностей: 201 "Агрономія", 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" .  

     Свій вклад у підготовку фахівців агрономічного напряму вносить колектив викладачів циклової комісії агротехнічних дисциплін, який дає не лише теоретичну базу знань, а й навчає практично розпізнавати різноманітність рослинного світу з метою його примноження, вивчення та використання в сільському господарстві.


Теоретичні заняття, практичні та лабораторні роботи… Викладачам, студентам цього було замало… Тому вже  у 1982 році заснував викладацький колектив колекційно-дослідне поле. Нині воно складається з таких структурних підрозділів – колекційно-дослідна ділянка – 1,0 га та навчальне поле загальною площею – 310,78 га.

Всі фенологічні та метеорологічні спостереження ведуться лаборантами разом зі студентами-гуртківцями. Результати всієї дослідницької роботи в Новомосковському коледжі використовуються в навчальному процесі та на наукових конференціях.

Важливе значення набуває якість проведення лабораторних та практичних робіт, що забезпечені спеціалізованими лабораторіями та кабінетами, оснащеними відповідним обладнанням та програмним забезпеченням.

 Агроном звучить гордо, бо бере свої витоки ця професія від гречкосіїв, хліборобів.

Важко уявити майбутнього спеціаліста без міцних знань саме з технології виробництва продукції рослинництва

Для отримання знань створені всі умови в лабораторії ТВПР – автоматизований клас, прилади для класифікації насіння, визначення чистоти, вологості тощо, які можна застосовувати не тільки в навчальних закладах, а також у наукових установах  і на виробництві.

         Вправно оволодівають навичками та вміннями студенти коледжу на практичних заняттях, на заняттях з навчальних практик під керівництвом директора коледжу, кандидата с.-г. наук Рудакова Ю.М., вони активно працюють на КДД, виконуючи завдання програм агрономічних дисциплін.

    Цікаво проходять практичні заняття в лабораторії агрохімії, оснащеній фотоелектрокалориметром, нефелометром, іонометром, аналітичними та торсійними терезами, реактивами, приладами ОП-2, Алямовського, Міхаеліса; сушильною та витяжною шафами. Що агрохімія є одночасно сільськогосподарською, біологічною і хімічною наукою, оскільки має справу з рослинами — об’єктами сільськогосподарського  виробництва, добре усвідомлює викладач Стрельцова С.Г. і передає свій досвід, знання і уміння студентам.

    Незабутнє враження справляє різнобарвний світ рослин лабораторії ботаніки. Тут студенти пізнають будову рослин, роди, родини, види і всю незбагненну різноманітність рослинного багатства нашої країни.

     Добре знають студенти коледжу і викладач Кондратюк Н.І. істину: «Якщо чомусь і слід поклонитися, то це рослині, від неї людина дістає все необхідне для життя».

    Сучасне сільськогосподарське виробництво важко уявити без захисту рослин, який великою мірою визначає ефективність технологічних заходів. На заняттях з захисту рослин студенти коледжу вивчають основи сільськогосподарської ентомології та фітопатології і різні методи захисту рослин від шкідливих організмів.      

   Схилили голови над атласами та визначниками студенти, і наполегливо шукають відповідь на питання «Який шкідник пошкоджує плодові насадження?»

Плоди та овочі цікаві людині тим, що вони не лише задовольняють харчові потреби людини, а ще виступають як ліки і дарують естетичну насолоду, милують око.

   Секрети вирощування овочевих та плодових культур осягають студенти на заняттях плодоовочівництва. Дивіться як завзято працюють ланками, висаджуючи розсаду з розсадних ящичків на колекційно-дослідному полі. Потім вони ретельно її доглядатимуть знищуючи бур’яни, підпушуючи ґрунт, поливатимуть, підживлюватимуть.

Найбільш ефективні методи практичного вирішення завдань, які постають перед агрономією, можливо знайти лише за допомогою таких наук як організація і планування діяльності аграрних формувань та економіки підприємств.  Економічні дисципліни формують у студентів економічне мислення, розвивають підприємницький і комерційний підхід до розв’язання виробничих завдань, готують до роботи в умовах функціонування ринкових відносин.

Досягається це шляхом набуття практичного досвіду при визначенні економічних показників з ефективності використання землі, трудових і матеріальних ресурсів, росту продуктивності праці,  розрахунку середніх цін реалізації і впливу якості продукції на їх рівень, рентабельності виробництва, ефективності окремих інтенсивних технологій, форм організацій виробництва і праці, визначенні величини доходу, виявленні резервів і шляхів підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва.

Однією з складових безпечної діяльності людини на виробництві і в середовищі проживання  є вивчення навчальних дисциплін «Основи охорони праці» і «Безпека життєдіяльності».

Використовуючи і застосовуючи знання, набуті при вивченні цих дисциплін, студенти мають можливість аналізувати небезпечні фактори, які виникають або можуть виникнути при виконанні практичних робіт і проходженні практик на виробництві.

ХХІ століття відзначається впровадженням новітніх технологій в сільськогосподарське виробництво, які вимагають більш досконалої техніки і сучасного устаткування. Завдяки цій техніці є можливість впровадити у виробництво енерго- і ресурсозберігаючі технології, мінімалізувати обробіток ґрунту або взагалі застосовувати «No-till».

Можливість ефективного використання цієї чи іншої техніки в різних господарствах зможе визначити тільки добре підготовлені спеціалісти. Цьому сприяє вивчення дисципліни «Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва». Для міцного засвоєння матеріалу з даної дисципліни використовуються технічні засоби навчання: машини, агрегати, вузли, моделі тощо.

 

     Агроном і поле - нерозривні поняття. В любові, плеканні ростуть пшениці, буяють повним колосом; бриняться просо та сорго; бубнявіють боби, квасолі, сої, вики, сочевиці і ще багато інших культур. А як охайно виглядають доглянуті ділянки, де біліють рядами, як солдати в шерензі, чепурні етикетки.

 

Поле - це радість, біль, натхненна копітка щоденна праця. Радіє серце, що ростуть майбутні спеціалісти допитливими, особливо їх цікавлять досліди, закладені викладачами агрономічних дисциплін. Все це разом складає навчально-виховний процес агрономічного циклу.

ПочатокПопередня12НаступнаКінець