Шановні студенти

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

НОВИНИ

Відкрите засідання циклової комісії технологічних дисциплін

 

Всеукраїнська науково-практична конференція "Краєзнавча робота в освітньому закладі: проблеми і перспективи"

 

День Вишиванки

 

Алгоритм дій на тему "Інтернет-шахрайство"

 

Олімпіада з навчальної дисципліни "Технологія виробництва продукції рослинництва"

 

Засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

 

Конференція "За круглим столом" групи Т-401

 

Зустріч з стейкхолдером

 

Знайомство групи Т-401 з умовами працевлаштування у Данії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ти лише до тих пір здатний насправді виховувати і навчати, поки сам працюєш над своїм власним вихованням і освітою»...

А. Дистервег

Методичний кабінет – це центр організації і методичної підтримки навчально - методичної роботи викладачів.

Основне завдання – забезпечення умов для підвищення професійної майстерності викладачів, як одного з головних чинників якісної підготовки майбутніх фахівців.

До провідних функцій методичного кабінету коледжу відносяться:

 1. Організація науково-практичних семінарів для викладачів, конференцій, педагогічних читань; виставок нової навчально-методичної літератури тощо.
 2. Сприяння науково-методичній та дослідницькій роботі викладачів.
 3. Консультація викладачів з питань створення, вдосконалення і поповнення навчально-методичних комплексів дисциплін, оформлення методичних розробок, планів і та інших.
 4. Поповнення кабінету нормативними матеріалами.
 5. Інформування про надходження нової навчально-методичної літератури, періодичних видань з питань виховання, методів і засобів навчання.
 6. Забезпечення методичної підтримки щодо впровадження в навчальний процес нових освітніх технологій, інноваційних методик.
 7. Сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення умов для безперервного професійного підвищення кваліфікації педагогів.
 8. Сприяння впровадженню в навчальний процес кращого передового педагогічного досвіду викладачів коледжу, інших навчальних закладів, досягнень сучасної науки.
 9. Організація роботи школи викладача-початківця і педагогічного наставництва.
 10. Допомога викладачам при підготовці до атестації.
 11. Забезпечення методичного супроводу навчально-виховного процесу.

           

Структура методичної служби

 

 Безымянный

 

Тема року «Формування базових та професійних компетенцій через впровадження інноваційних та інформаційних технологій у рамках підготовки майбутніх спеціалістів, здатних до самоосвіти та саморозвитку у майбутній професійній діяльності»

Основні форми організації методичної роботи коледжу

 • • Консультаційно-методична допомога (куратору, викладачу, голові ЦК)
 • • Творчі конкурси («Викладач року», «Куратор року»,  «Студент року»)
 • • Розвиток творчих здібностей студентів (декади ЦК, науково-практичні конференції, "Алло! Ми шукаємо таланти!", олімпіади)
 • 6
 • • Узагальнення передового педагогічного досвіду: (участь у конкурсі «Педагогічні інновації», друк у періодичних та фахових виданнях)
 • 3    2
 • Відкриті заняття
 • 9
 • Виховні заходи, участь у конференціях, семінарах, виставки творчих робіт
 • 1
 • • Освоєння інноваційних технологій (методичні декади, семінари-практикуми, майстер-класи
 • 5   7
 • заняття – тренінги
 • 8
 • • Методичний супровід навчально-виховного процесу.

 

 2021 / 2022 навчальний рік

У 2021-2022 навчальному році колектив коледжу працював над реалізацією методичної проблеми «Модернізація освітнього процесу відповідно до вимог фахової передвищої освіти, як умова підготовки конкурентоспроможного інноваційного фахівця-аграрія».

Важливу роль в роботі відіграють методичні читання та конференції які сприяють підвищенню науково-теоретичної підготовки та фахової майстерності викладачів, забезпечують обмін досвідом, активізують їх творчий потенціал.

Так, 17 листопада 2021 року викладачами агрономічних дисциплін була проведена конференція «Використання інноваційних технологій для формування професійних компетентностей студентів»

  f met 1

  f met 2

 

 22.12.2021 р. відбулась конференція «Позааудиторна та гурткова робота як засіб формування фахових компетентностей» яку підготували та провели викладачі циклової комісії технологічних дисциплін.

  f met 3

 

 

Формуванню основної компетентності уміння навчатися протягом усього життя була присвячена онлайн-конференція 20.01.2022 р.

Викладачі загальноосвітніх дисциплін на яскравих прикладах, опираючись на власний досвід та дослідження науковців надали рекомендації колегам як навчити студентів вчитися протягом всього життя.

 

 

 

2022 / 2023 навчальний рік

 Проблема року: "Використання сучасних технологій дистанційного і змішаного навчання з метою формування професійної та базової компетенції студентів і викладачів"

Завдання:

1. Відпрацювання найбільш ефективних технологій дистанційного та змішаного навчання.

2. Вивчення та впровадження найновіших сучасних технологій навчання.

3. Створення комфортної психологічної атмосфери під час занять в умовах воєнного стану.

4. Посилення національно-патріотичного виховання, формування активної громадської позиції студентів, просвіта з питань особистої безпеки.

5. Визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості освіти

 

Педагогічні читання

 

Педагогічні читання – одна із добрих традицій та невід’ємна частина методичної роботи, що дозволяє просувати інноваційні ідеї в освітньому   процесі, обговорювати актуальні проблеми, сприяє розвитку професіоналізму викладачів, дозволяє забезпечувати високий професійний рівень.  

metod 23 1

23.03.2023 р. пройшли педагогічні читання на тему «Формування компетенцій та компетентностей студентів через приклад та порівняння»

Викладачі циклової комісії  ветеринарних ділились своїм досвідом щодо формування фахових компетенцій студентів, вмінням володіння спеціальними вправами тренування голосу, знімати стрес в умовах воєнного стану. Продемонстрували як ефективно організувати навчання, зробити його цікавим та ефективним, уміннями володіти онлайн інструментом для візуалізації і текстової інформації, і відео презентацій.

 

metod 23 2

Особливо цікавим був виступ Федяновича А.М. який поділився своїм досвідом щодо створення відео лекцій, методикою формування конкретних фахових та загальнолюдських компетентностей.

 

 

Засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 

Епідемія COVID-19, повномасштабне вторгнення росії в нашу країну стали викликом і для нашого педагогічного колективу. Перехід на змішане, а пізніше на онлайн навчання спонукали викладачів до опанування нових форм та методів роботи з студентами.

cikl 2

10.05.02023 відбулось засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін та дисциплінсоціально-гуманітарного циклу на якому викладачі відпрацювали навички роботи на інтерактивній дошці Jamboard.

cikl 1

Велика вдячність Полтавцевій О.М. та Самойленко Т.І. за організацію та проведення засідання-практикума

                             Методист Тамара САРИЧЕВА

 

 

Відкрите засідання циклової комісії технологічних дисциплін

Мотивація до навчання – одна з найбільш гострих проблем сучасного викладача та студента, адже ефективне навчання залежить не лише від методів і форм роботи, але й від того наскільки студенти розуміють мету навчання, здатні здобувати нові знання. «Навчальна мотивація» це процес, метод і засіб спонукання студентів до продуктивної пізнавальної діяльності, активного освоєння змісту освіти, до набуття фахових компетенцій.

metod 111

 

Сьогодні навчання студентів відбувається в умовах військового стану з частим відключенням світла, повітряними тривогами, постійним емоційним навантаженням. Як мотивувати здобувачів освіти до засвоєння знань, як подолати зростаючу тривогу у дітей, як зробити атмосферу позитивною, інтерактивною, додати різноманітності в освітній процес? Обговорення цих питань відбулось на засідання циклової комісії технологічних дисциплін в рамках педагогічних читань 24 травня.  

metod 112

metod 113

 

Методист Т.Саричева